• baş_banner

Biz hakda

Biz kim:

“Chengdu Optic-Well Photoelectric Co., Ltd”, Hytaýyň Çengdu şäherinde ýerleşýän nusga we köpçülikleýin önümçilik zawody.Döredilen kompaniýanyň başynda sa biz sapfir komponentleriniň hünärmeni bolmagy maksat edinýäris we diňe sapfir bilen meşgullanýarys.Indi biz Sapphire Windows, Sapphire Rods & Tubes, Sapphire Prism, Sapphire / Ruby Jewels, sarp edilen önümlerde we ylmy gözleglerde giňden ulanylýan, ýöriteleşdirilen ýakut / ýakut bölekleri dizaýnyna, gözlegine we ösüşine gatnaşýarys.Sintetiki sapfir optiki komponentleri göwher bilen deňeşdirilende ýerüsti gatylygy bar we gaýtadan işlemek gaty kyn.Şonuň üçin beýleki optiki komponentler bilen deňeşdirilende, ýakut optiki komponentleriniň bahasy has ýokary bolar.Safir optiki komponentleriniň bahasy has ýokary bolsa-da, ony ulananyňyzda size pul üçin tejribe getirip biler.Ajaýyp dyrmaşma garşylygy, kislota we aşgar garşylygy, izolýasiýa we ýylylyga garşylyk sapfir optiki komponentlerini köp agyr iş şertlerinde ulanmaga mümkinçilik döredip biler, şeýlelik bilen gymmat optiki zondlaryň we optiki datçikleriň kadaly işlemegini üpjün edip biler.Optiki guýy size iň amatly sapfir önümleri bilen üpjün eder, sorap bilersiňiz.

ab

Görüşimiz:

Her ösen senet we tagallalar bilen ýakut komponentleriniň bahasyny arzanladyň.

Sintetiki sapfiriň ulanylyşyny öwreniň we giňeldiň

Müşderilerimiz üçin mümkin boldugyça pul tygşytlaň.

Müşderilerimiz üçin prototip önümçiliginiň wagtyny tygşytlaň.

Safir ulanmak isleýänler üçin ýakut bölekleriniň dizaýnynyň iň gowy teklibini hödürläň.

Dizaýnyny hakykata öwürmäge müşderimize kömek ediň.

f

Zawodymyz:

Panda-Siçuan welaýatynyň dogduk mekanynda ýerleşýän optiki-guýy ýakut zawody.Biz kiçi we tehnologiýa gönükdirilen kompaniýa, 5 ýyl işlänimizden soň, häzirki wagtda 10 tehniki işgär we 4 dolandyryş işgärimiz bar.Kiçijik bolsak-da, sapfir komponentleri üçin ähli güýjümizi we güýjümizi sarp edýäris.Biz bir maksada ýetdik - Bütin dünýäde iň gowy sapfir komponentleri bilen üpjün ediji bolmak.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň